FPZRibbon
Studentska stručna praksa
Upotpunite teorijsko znanje s praktičnim i
pripremite se za uključivanje u profesionalni rad!